Đầu Thăn Ngoài bò Wuagu Hokubee Úc

890,000đ 1,200,000đ
Lượt Xem: 570003

Thăn Ngoại Hokubee WAGYU ÚC

750,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 465584

Sườn cừu cắt kiểu Pháp

729,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 87098

Sườn Cừu Úc

450,000đ 500,000đ
Lượt Xem: 86074

Sườn bò Úc có Xương

269,000đ 320,000đ
Lượt Xem: 8938

Thăn ngoại bò Úc

330,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 10091

Bắp bò Úc Shin/Shank

200,000đ 270,000đ
Lượt Xem: 1092

Thăn nội bò Úc

590,000đ 650,000đ
Lượt Xem: 9101

Thịt đùi Bò Úc Knuckle

249,000đ 320,000đ
Lượt Xem: 1116

Thăn Vai Bò Mỹ

790,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 701273

Bắp hoa bò Mỹ

360,000đ 490,000đ
Lượt Xem: 600220

Lõi Nạc Vai Bò Mỹ

370,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 5897503

Thăn Vai Bò Úc

390,000đ 690,000đ
Lượt Xem: 898727

Ba chỉ bò Mỹ

230,000đ 280,000đ
         
Lượt Xem: 58976457

Thịt Vùng Cổ Bò Mỹ

290,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 59420

Thăn Nội Bò Mỹ

990,000đ 1,100,000đ
         
Lượt Xem: 8927538

Sườn Bò Mỹ Có Xương

370,000đ 500,000đ
         
Lượt Xem: 595225

Dẻ Sườn Bò Mỹ

349,000đ 560,000đ
         
Lượt Xem: 612981