Muối Ướp Thịt Nướng BBQ Thảo Dược

65,000đ 120,000đ
Lượt Xem: 26909

Đầu Thăn Ngoài bò Wuagu Hokubee Úc

890,000đ 1,200,000đ
Lượt Xem: 570390

Thăn Ngoại Hokubee WAGYU ÚC

750,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 472835

Sườn cừu cắt kiểu Pháp

729,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 87408

Sườn Cừu Úc

450,000đ 500,000đ
Lượt Xem: 90921

Sườn bò Úc có Xương

269,000đ 320,000đ
Lượt Xem: 12289

Thăn ngoại bò Úc

330,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 13991

Bắp bò Úc Shin/Shank

200,000đ 270,000đ
Lượt Xem: 1449

Thăn nội bò Úc

690,000đ 790,000đ
Lượt Xem: 12920

Thịt đùi Bò Úc Knuckle

249,000đ 320,000đ
Lượt Xem: 1538

Thăn Vai Bò Mỹ

790,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 701904

Bắp hoa bò Mỹ

360,000đ 490,000đ
Lượt Xem: 605084

Thăn ngoại bò Mỹ

550,000đ 660,000đ
Lượt Xem: 7897204

Lõi Nạc Vai Bò Mỹ

370,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 5905448

Thăn Vai Bò Úc

390,000đ 690,000đ
Lượt Xem: 899225

Ba chỉ bò Mỹ

230,000đ 280,000đ
         
Lượt Xem: 58976817

Thịt Vùng Cổ Bò Mỹ

290,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 58623

Thăn Nội Bò Mỹ

990,000đ 1,100,000đ
         
Lượt Xem: 8931767

Sườn Bò Mỹ Có Xương

390,000đ 500,000đ
         
Lượt Xem: 578994