Đầu Thăn Ngoài bò Wuagu Hokubee Úc

890,000đ 1,200,000đ
Lượt Xem: 569009

Thăn Ngoại Hokubee WAGYU ÚC

690,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 456992

Sườn cừu cắt kiểu Pháp

729,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 87094

Sườn Cừu Úc

349,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 78886

Sườn bò Úc có Xương

269,000đ 320,000đ
Lượt Xem: 100

Thăn ngoại bò Úc

320,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 145

Bắp bò Úc Shin/Shank

200,000đ 270,000đ
Lượt Xem: 126

Thăn nội bò Úc

490,000đ 650,000đ
Lượt Xem: 156

Thịt đùi Bò Úc Knuckle

249,000đ 320,000đ
Lượt Xem: 218

Thăn Vai Bò Mỹ

690,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 699729

Bắp hoa bò Mỹ

310,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 589595

Lõi Nạc Vai Bò Mỹ

320,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 5879653

Thăn Vai Bò Úc

390,000đ 690,000đ
Lượt Xem: 897469

Ba chỉ bò Mỹ

200,000đ 280,000đ
         
Lượt Xem: 58975511

Thịt Vùng Cổ Bò Mỹ

290,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 58684

Thăn Nội Bò Mỹ

850,000đ 1,100,000đ
         
Lượt Xem: 8925428

Sườn Bò Mỹ Có Xương

350,000đ 500,000đ
         
Lượt Xem: 578257

Dẻ Sườn Bò Mỹ

349,000đ 560,000đ
         
Lượt Xem: 598851