Đầu Thăn Ngoài bò Wuagu Hokubee Úc

890,000đ 1,200,000đ
Lượt Xem: 569038

Thăn Ngoại Hokubee WAGYU ÚC

690,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 457019

Sườn cừu cắt kiểu Pháp

729,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 87114

Sườn Cừu Úc

349,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 78900

Sườn bò Úc có Xương

269,000đ 320,000đ
Lượt Xem: 126

Thăn ngoại bò Úc

320,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 161

Bắp bò Úc Shin/Shank

200,000đ 270,000đ
Lượt Xem: 150

Thăn nội bò Úc

490,000đ 650,000đ
Lượt Xem: 168

Thịt đùi Bò Úc Knuckle

249,000đ 320,000đ
Lượt Xem: 236

Thăn Vai Bò Mỹ

690,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 699754

Bắp hoa bò Mỹ

310,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 589617

Lõi Nạc Vai Bò Mỹ

320,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 5879676

Thăn Vai Bò Úc

390,000đ 690,000đ
Lượt Xem: 897498

Ba chỉ bò Mỹ

200,000đ 280,000đ
         
Lượt Xem: 58975545

Thịt Vùng Cổ Bò Mỹ

290,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 58695

Thăn Nội Bò Mỹ

850,000đ 1,100,000đ
         
Lượt Xem: 8925448

Sườn Bò Mỹ Có Xương

350,000đ 500,000đ
         
Lượt Xem: 578281

Dẻ Sườn Bò Mỹ

349,000đ 560,000đ
         
Lượt Xem: 598890