Đầu Thăn Ngoài bò Wuagu Hokubee Úc

890,000đ 1,200,000đ
Lượt Xem: 569203

Thăn Ngoại Hokubee WAGYU ÚC

690,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 457308

Sườn cừu cắt kiểu Pháp

729,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 87205

Sườn Cừu Úc

349,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 78906

Sườn bò Úc có Xương

269,000đ 320,000đ
Lượt Xem: 314

Thăn ngoại bò Úc

330,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 264

Bắp bò Úc Shin/Shank

200,000đ 270,000đ
Lượt Xem: 281

Thăn nội bò Úc

590,000đ 650,000đ
Lượt Xem: 253

Thịt đùi Bò Úc Knuckle

249,000đ 320,000đ
Lượt Xem: 366

Thăn Vai Bò Mỹ

690,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 699918

Bắp hoa bò Mỹ

350,000đ 490,000đ
Lượt Xem: 589764

Lõi Nạc Vai Bò Mỹ

320,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 5879933

Thăn Vai Bò Úc

390,000đ 690,000đ
Lượt Xem: 897617

Ba chỉ bò Mỹ

200,000đ 280,000đ
         
Lượt Xem: 58975726

Thịt Vùng Cổ Bò Mỹ

290,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 58802

Thăn Nội Bò Mỹ

850,000đ 1,100,000đ
         
Lượt Xem: 8925555

Sườn Bò Mỹ Có Xương

350,000đ 500,000đ
         
Lượt Xem: 578555

Dẻ Sườn Bò Mỹ

349,000đ 560,000đ
         
Lượt Xem: 599056