Đầu Thăn Ngoài bò Wuagu Hokubee Úc

890,000đ 1,200,000đ
Lượt Xem: 569782

Thăn Ngoại Hokubee WAGYU ÚC

750,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 459499

Sườn cừu cắt kiểu Pháp

729,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 87584

Sườn Cừu Úc

349,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 82391

Sườn bò Úc có Xương

269,000đ 320,000đ
Lượt Xem: 5844

Thăn ngoại bò Úc

330,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 6710

Bắp bò Úc Shin/Shank

200,000đ 270,000đ
Lượt Xem: 907

Thăn nội bò Úc

590,000đ 650,000đ
Lượt Xem: 5877

Thịt đùi Bò Úc Knuckle

249,000đ 320,000đ
Lượt Xem: 918

Thăn Vai Bò Mỹ

790,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 700862

Bắp hoa bò Mỹ

350,000đ 490,000đ
Lượt Xem: 596604

Lõi Nạc Vai Bò Mỹ

320,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 5891130

Thăn Vai Bò Úc

390,000đ 690,000đ
Lượt Xem: 898399

Ba chỉ bò Mỹ

220,000đ 280,000đ
         
Lượt Xem: 58976180

Thịt Vùng Cổ Bò Mỹ

290,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 59260

Thăn Nội Bò Mỹ

990,000đ 1,100,000đ
         
Lượt Xem: 8930923

Sườn Bò Mỹ Có Xương

370,000đ 500,000đ
         
Lượt Xem: 589077

Dẻ Sườn Bò Mỹ

349,000đ 560,000đ
         
Lượt Xem: 607254