Thăn Ngoại Hokubee WAGYU ÚC

690,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 456948

Sườn cừu cắt kiểu Pháp

729,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 87058

Sườn Cừu Úc

349,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 78850

Sườn bò Úc có Xương

240,000đ 320,000đ
Lượt Xem: 49

Thăn ngoại bò Úc

320,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 90

Bắp bò Úc Shin/Shank

200,000đ 270,000đ
Lượt Xem: 82

Thăn nội bò Úc

490,000đ 650,000đ
Lượt Xem: 110

Thịt đùi Bò Úc Knuckle

219,000đ 320,000đ
Lượt Xem: 158

Thăn Vai Bò Mỹ

690,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 699670

Bắp hoa bò Mỹ

310,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 589552

Lõi Nạc Vai Bò Mỹ

320,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 5879600

Thăn Vai Bò Úc

390,000đ 690,000đ
Lượt Xem: 897404

Ba chỉ bò Mỹ

200,000đ 280,000đ
         
Lượt Xem: 58975444

Thịt Vùng Cổ Bò Mỹ

290,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 58619

Thăn Nội Bò Mỹ

850,000đ 1,100,000đ
         
Lượt Xem: 8925383

Sườn Bò Mỹ Có Xương

350,000đ 500,000đ
         
Lượt Xem: 578166

Dẻ Sườn Bò Mỹ

349,000đ 560,000đ
         
Lượt Xem: 598778

Sườn bò Mỹ rút xương

790,000đ 850,000đ
Lượt Xem: 990135