Sườn cừu cắt kiểu Pháp

729,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 87114

Thăn Vai Bò Mỹ

690,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 699755

Bắp hoa bò Mỹ

310,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 589617

Lõi Nạc Vai Bò Mỹ

320,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 5879676

Ba chỉ bò Mỹ

200,000đ 280,000đ
         
Lượt Xem: 58975546

Thịt Vùng Cổ Bò Mỹ

290,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 58696

Thăn Nội Bò Mỹ

850,000đ 1,100,000đ
         
Lượt Xem: 8925449

Sườn Bò Mỹ Có Xương

350,000đ 500,000đ
         
Lượt Xem: 578281

Dẻ Sườn Bò Mỹ

349,000đ 560,000đ
         
Lượt Xem: 598891

Sườn bò Mỹ rút xương

790,000đ 850,000đ
Lượt Xem: 990250