Muối Ướp Thịt Nướng BBQ Thảo Dược

65,000đ 120,000đ
Lượt Xem: 27254

Sườn cừu cắt kiểu Pháp

729,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 87784

Thăn Vai Bò Mỹ

790,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 702760

Bắp hoa bò Mỹ

360,000đ 490,000đ
Lượt Xem: 608303

Thăn ngoại bò Mỹ

550,000đ 660,000đ
Lượt Xem: 7900379

Lõi Nạc Vai Bò Mỹ

370,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 5912177

Ba chỉ bò Mỹ

230,000đ 280,000đ
         
Lượt Xem: 58977195

Thịt Vùng Cổ Bò Mỹ

290,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 59056

Thăn Nội Bò Mỹ

990,000đ 1,100,000đ
         
Lượt Xem: 8934537

Sườn Bò Mỹ Có Xương

390,000đ 500,000đ
         
Lượt Xem: 583835

Dẻ Sườn Bò Mỹ

349,000đ 560,000đ
         
Lượt Xem: 625378

Sườn bò Mỹ rút xương

990,000đ 1,300,000đ
Lượt Xem: 1006117