Thăn Vai Bò Mỹ

690,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 699676

Bắp hoa bò Mỹ

310,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 589556

Lõi Nạc Vai Bò Mỹ

320,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 5879604

Ba chỉ bò Mỹ

200,000đ 280,000đ
         
Lượt Xem: 58975450

Thịt Vùng Cổ Bò Mỹ

290,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 58625

Thăn Nội Bò Mỹ

850,000đ 1,100,000đ
         
Lượt Xem: 8925391

Sườn Bò Mỹ Có Xương

350,000đ 500,000đ
         
Lượt Xem: 578172

Dẻ Sườn Bò Mỹ

349,000đ 560,000đ
         
Lượt Xem: 598785

Sườn bò Mỹ rút xương

790,000đ 850,000đ
Lượt Xem: 990152