Muối Ướp Thịt Nướng BBQ Thảo Dược

65,000đ 120,000đ
Lượt Xem: 26910

Sườn cừu cắt kiểu Pháp

729,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 87408

Thăn Vai Bò Mỹ

790,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 701905

Bắp hoa bò Mỹ

360,000đ 490,000đ
Lượt Xem: 605085

Thăn ngoại bò Mỹ

550,000đ 660,000đ
Lượt Xem: 7897206

Lõi Nạc Vai Bò Mỹ

370,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 5905449

Ba chỉ bò Mỹ

230,000đ 280,000đ
         
Lượt Xem: 58976818

Thịt Vùng Cổ Bò Mỹ

290,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 58624

Thăn Nội Bò Mỹ

990,000đ 1,100,000đ
         
Lượt Xem: 8931768

Sườn Bò Mỹ Có Xương

390,000đ 500,000đ
         
Lượt Xem: 578996

Dẻ Sườn Bò Mỹ

349,000đ 560,000đ
         
Lượt Xem: 620864

Sườn bò Mỹ rút xương

990,000đ 1,300,000đ
Lượt Xem: 1003288