Sườn cừu cắt kiểu Pháp

729,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 87098

Thăn Vai Bò Mỹ

790,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 701273

Bắp hoa bò Mỹ

360,000đ 490,000đ
Lượt Xem: 600222

Lõi Nạc Vai Bò Mỹ

370,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 5897505

Ba chỉ bò Mỹ

230,000đ 280,000đ
         
Lượt Xem: 58976458

Thịt Vùng Cổ Bò Mỹ

290,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 59421

Thăn Nội Bò Mỹ

990,000đ 1,100,000đ
         
Lượt Xem: 8927541

Sườn Bò Mỹ Có Xương

370,000đ 500,000đ
         
Lượt Xem: 595227

Dẻ Sườn Bò Mỹ

349,000đ 560,000đ
         
Lượt Xem: 612986

Sườn bò Mỹ rút xương

990,000đ 1,300,000đ
Lượt Xem: 999677