Sườn cừu cắt kiểu Pháp

729,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 87584

Thăn Vai Bò Mỹ

790,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 700862

Bắp hoa bò Mỹ

350,000đ 490,000đ
Lượt Xem: 596604

Lõi Nạc Vai Bò Mỹ

320,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 5891132

Ba chỉ bò Mỹ

220,000đ 280,000đ
         
Lượt Xem: 58976182

Thịt Vùng Cổ Bò Mỹ

290,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 59261

Thăn Nội Bò Mỹ

990,000đ 1,100,000đ
         
Lượt Xem: 8930925

Sườn Bò Mỹ Có Xương

370,000đ 500,000đ
         
Lượt Xem: 589077

Dẻ Sườn Bò Mỹ

349,000đ 560,000đ
         
Lượt Xem: 607255

Sườn bò Mỹ rút xương

990,000đ 1,300,000đ
Lượt Xem: 996317