Sườn cừu cắt kiểu Pháp

729,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 87339

Thăn Vai Bò Mỹ

790,000đ 890,000đ
Lượt Xem: 700208

Bắp hoa bò Mỹ

350,000đ 490,000đ
Lượt Xem: 590962

Lõi Nạc Vai Bò Mỹ

320,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 5881179

Ba chỉ bò Mỹ

220,000đ 280,000đ
         
Lượt Xem: 58975891

Thịt Vùng Cổ Bò Mỹ

290,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 58969

Thăn Nội Bò Mỹ

850,000đ 1,100,000đ
         
Lượt Xem: 8926137

Sườn Bò Mỹ Có Xương

350,000đ 500,000đ
         
Lượt Xem: 579657

Dẻ Sườn Bò Mỹ

349,000đ 560,000đ
         
Lượt Xem: 599702

Sườn bò Mỹ rút xương

790,000đ 850,000đ
Lượt Xem: 991134