Lõi Nạc Vai Bò Mỹ

370,000đ 390,000đ
Lượt Xem: 5912172

Thăn Vai Bò Úc

390,000đ 690,000đ
Lượt Xem: 899806

Nước Sốt Salad Mè Nhật Bản 250gam

65,000đ 105,000đ
Lượt Xem: 602089

Ba chỉ bò Mỹ

230,000đ 280,000đ
         
Lượt Xem: 58977195

Thịt Vùng Cổ Bò Mỹ

290,000đ 450,000đ
Lượt Xem: 59055

Thăn Nội Bò Mỹ

990,000đ 1,100,000đ
         
Lượt Xem: 8934533

Sườn Bò Mỹ Có Xương

390,000đ 500,000đ
         
Lượt Xem: 583832

Dẻ Sườn Bò Mỹ

349,000đ 560,000đ
         
Lượt Xem: 625376

Sườn bò Mỹ rút xương

990,000đ 1,300,000đ
Lượt Xem: 1006115